Ποιος είναι Online;
Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους
Δημοσκόπηση
Δοκιμαστική Ερώτηση
 
Αρχική Σελίδα Τι είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα;

Τι είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα;

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) , όπως και κάθε άλλη γλώσσα, είναι ένα αυτόνομο γλωσσικό σύστημα και διαθέτει όλα τα αναγνωρισμένα στοιχεία μιας πλήρους γλώσσας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων των νοηματικών γλωσσών είναι η οπτικοκινησιακή τους φύση. Συγκεκριμένα, και το λεξιλόγιο και η γραμματική των νοηματικών γλωσσών στηρίζονται στις κινήσεις των χεριών, στις στάσεις και κινήσεις του σώματος και του κεφαλιού, καθώς επίσης και στις εκφράσεις του προσώπου.